LimpyFrogMusings

Friday, February 09, 2007

Aram Kitai Sama Ninga Ke Jako Bansa Kitai

'myspace
Kepada Cikgu yang dihormati,

Harap maklumkan saya hari tidak dapat menghadirkan diri ini ke dalam kelas cikgu kerana saya mendapati saya dihinggapi penyakit.

Aku sudah betemu dengan deresa pagi ini tetapi sungguh menyedihkan aku disahkan tiada berpenyakit. Bapa saya telah membawa saya berjumpa manang, dan mengesahkan saya kena pansa utai.

Bersama dengan ini saya sertakan laporan manang berkenaan (Manang Nyawing), dan imbasan dari batu ilau manang berkenaan.

Minta tolong cikgu untuk menghebahkan perkara ini kepada guru besai dan cikgu disiplin.

p/s : kalau saya balik ke boding nanti saya bawakan buah nyekak dan buah sibau untuk cikgu.

Yang jauh dimata,

Anak muridmu.
Changking

Labels: